Конкурс на заміщення вакантних посад

The nearest performances

Театрально-видовищний заклад культури «Київський академічний театр ляльок» відповідно до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, затвердженого Нака­зом Міністерства культури України 01.07.2016 р. № 497, оголошує конкурс на заміщення ва­кантних посад:

Помічник режисера

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр); для магістра, спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років.

Претенденти на цю посаду повинні знати:

Методи проведення репетиційної роботи; організацію творчого процесу щодо постановки нових вистав (програм); принципи роботи з художниками, балетмейстерами, диригентами і художньо – постановочною частиною; діючий репертуар; основи економіки та організацію праці та управління виробництвом; пра­вила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої сані­тари та протипожежного захисту.

 

Керівник літературно – драматургічної частини

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Повна вища освіта гуманітарного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в театрі на керівній посаді не менше 1 (одного) року, загальний стаж роботи не менше 3 (трьох) років.

Претенденти на цю посаду повинні знати:

чинне законодавства в галузі культури і мистецтва; історію театру, літератури; основи  драматургії; класичний і сучасний репертуар; класичну і сучасну літературу; основи економіки та організацію праці та управління виробництвом; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

Артист-ляльковод вищої категорії

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста – ляльковода (театру ляльок) I категорії не менше 3 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги:

Яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру; добре володіння технікою ляльководіння.

Артист – ляльковод першої категорії

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста – ляльковода (театру ляльок) IІ категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги:

Яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру; добре володіння технікою ляльководіння.

 

Артист-ляльковод, провідний майстер сцени

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста – ляльковода (театру ляльок) вищої категорії не менше 5 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги:

Почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно – художню спрямованість театру; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішнтої техніки акторської майстерності; досконале володіння технікою ляльководіння; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.

 

Претенденти на вакантні посади повинні подати наступні документи:

  • заяву про участь в конкурсі у довільній формі;
  • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копію документа про освіту за відповідною спеціальністю;
  • творче резюме, портфоліо.

Документи приймаються до 20 червня 2023р. включно за адресою:

м.Київ, вул.Грушевського, 1А, каб.303.

Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться 22 червня 2023р. о 12:00 в приміщенні театру.

Телефон для довідок: (044) 278-05-66